Katalog on-line

Katalog on-line

Wolne Lektury

FunEnglish.pl

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

 
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
mkwc-logo.png
Liczba odsłon:1,526,104 Liczba wejść:97,285
stat4u

Napisz do nas

CELE KONKURSU :
- Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- Promowanie ciekawych książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej
- Rozwijanie twórczych talentów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych :
- kategoria I – uczniowie klas I - III
- kategoria II – uczniowie klas IV – VI
- kategoria III – gimnazjaliści.
Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
I – ETAP SZKOLNY - organizacja etapu szkolnego według uznania nauczyciela – wyłonienie dwóch finalistów ( w przypadku szkoły podstawowej po jednym z każdej kategorii wiekowej),
zgłoszenie 2 finalistów etapu szkolnego do dnia 13.11. 2012 r.

II – ETAP – FINAŁ – przesłuchanie finalistów w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Waksmundzie , ul. Kościelna 8. – 20.11.2012 (wtorek), godz 10:00.
Uczestnicy losują (autora), tytuł książki, z której czytają przygotowany fragment zawierający dialog i opis – wykaz książek (załącznik nr 1).

Ocenie podlega : Dykcja, interpretacja tekstu, płynność, intonacja. Limit czasu (do 4 minut).
Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wiekowej, który otrzyma tytuł mistrza czytania.
Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu.
Dla uczestników i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia uczestników proszę kierować na adres Gminnej Biblioteki w Waksmundzie,
e-mail : gblopuszna@ugnowytarg.pl tel/faks (018)2653007 do dnia 13.11.2012 r.

Załącznik nr 1

Wykaz książek do Gminnego Konkursu Pięknego Czytania:

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I - III
1. Lindgren A. - /do wyboru/
2. Grabowski A. - „Bractwo rycerzy”
3. Klamerus R. - „Tami z krainy pięknych koni”

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
1. Doyle A. - /do wyboru/
2. Makuszyński K. - „Bezgrzeszne lata”
3. Domagalik J. - /do wyboru/

GIMNAZJUM
1. May K. - /do wyboru/
2. Neverly I. - „Chłopiec z Salskich Stepów”
3. Petek K. - /do wyboru/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE