Katalog on-line

Katalog on-line

Wolne Lektury

FunEnglish.pl

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

 
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
mkwc-logo.png
Liczba odsłon:1,613,031 Liczba wejść:99,321
stat4u

Napisz do nas

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.

 

CELE KONKURSU :

–                    Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.

–                    Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

–                    Promowanie ciekawych książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej

–                    Rozwijanie twórczych talentów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych :

–                    kategoria I – uczniowie klas I – III

–                    kategoria II – uczniowie klas IV – VI

–                    kategoria III – uczniowie klas VII, VIII, III gimnazjum

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

 I – ETAP SZKOLNY - organizacja etapu szkolnego według uznania nauczyciela – wyłonienie   finalistów, po jednym z każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie  finalistów etapu szkolnego do dnia 16. 11.2018 r.

II – ETAP – FINAŁ – przesłuchanie finalistów  w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Waksmundzie, ul. Kościelna 8, dnia  21.11.2018 (środa ), godz. 1000.

Uczestnicy losują tytuł książki,  z której czytają przygotowany fragment zawierający dialog i opis – wykaz książek (załącznik nr 1).

Ocenie podlega : Dykcja, interpretacja tekstu, płynność, intonacja. Limit czasu (do 3 minut).

Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wiekowej, który otrzyma tytuł mistrza czytania.

Wyniki  zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu.

Dla uczestników i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia uczestników proszę kierować na adres Gminnej Biblioteki Publicznej  w Waksmundzie - e-mail : gbpwaksmund@ugnowytarg.pl  , tel/faks (018)2653007

 do dnia 16.11.2018 r.

                                                           Załącznik nr 1

      

 

Wykaz książek do  Gminnego Konkursu Pięknego Czytania:

 

Kategoria I             SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY   I – III

 1.Wierzbicki  Ł. - ”Dziadek i niedźwiadek”

 2. Kownacka M. – „Dzieci z Leszczynowej Górki”

 3. Knight E. „Lassie wróć!”

Kategoria II               SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY   IV – VI

1.      Zawada W. –„Kaktusy z Zielonej ulicy”

2.      Molnar F.   _ „Chłopcy z Placu Broni”

3.      Niziurski E.  - / do wyboru/

Kategoria III         SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII i III GIMNAZJUM

1. Dąbrowska M. -”Dzieci ojczyzny”

2. Niemyska-Rączaszkowa Cz. - /do wyboru/

3. Orzeszkowa E. –„Nad Niemnem”

4. Musierowicz M. /do wyboru/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!