Katalog on-line

Katalog on-line

Wolne Lektury

FunEnglish.pl

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

 
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
mkwc-logo.png
Liczba odsłon:1,745,101 Liczba wejść:103,364
stat4u

Napisz do nas

Szanowni Państwo,w związku z trwającą rekrutacją, pragnę zaprosić Państwa do  aplikowania na studia dziennikarskie pierwszego stopnia na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  w Nowym Targu.Powodów do studiowania dziennikarstwa w PPUZ jest wiele. Pierwszym - i chyba najważniejszym - z nich jest możliwość rozwijania pasji, związanej z potrzebą zrozumienia i objaśniania świata. Zaplanowane na kierunku kształcenie cechuje się koniecznością wypracowania praktycznych umiejętności zawodowych, co oznacza, że wkraczając jako absolwenci na rynek pracy, będą Państwo wyposażeni w konkretne umiejętności, pozwalające na rzetelne i skuteczne wykonywanie swoich obowiązków. Zdobywanie ich jest dwutorowe. Z jednej strony bowiem zetkną się z nimi Państwo podczas zajęć na uczelni (ćwiczenia, warsztaty i laboratoria), z drugiej zaś - w ramach bogatej oferty praktyk w mediach różnego typu (tradycyjnych i elektronicznych) i agencjach zajmujących się komunikowaniem społecznym oraz projektowaniem komunikacji (od działów promocji i rzecznictwa prasowego po agencje reklamowe i social media).Prócz profesjonalnych kursów poświęconych dziennikarstwu i komunikowaniu, będą Państwo mieli możliwość uczestniczenia na zajęcia poświęcone szeroko rozumianej kulturze, politologii, socjologii, regionalizmowi, a zatem rozwijające wiedzę i umiejętności ogólne, lecz ważne w zawodzie dziennikarza i budujące dodatkowe kompetencje.Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców oraz dziennikarzy-praktyków, co już podczas studiów powinno zaowocować nawiązaniem kontaktów profesjonalnych, niezbędnych w życiu zawodowym.Oprócz kształcenia, którego ramy wyznacza program studiów, będą mogli Państwo uczestniczyć w szeregu inicjatyw ponadprogramowych, takich jak koła naukowe, studenckie konferencje naukowe, wycieczki do instytucji medialnych i kulturalnych, wolontariaty, medialna obsługa różnych wydarzeń. Swoich sił będą Państwo mogli próbować w redakcjach uczelnianych studenckich mediów - czasopiśmie "Res"; oraz rozgłośni radiowej Fala Podhala.Wyróżniający się studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w projektach naukowych wykładowców Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki, realizowanych w ramach grantów zewnętrznych.Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do studiowania dziennikarstwa! Zawód ten mieści się w kategorii profesji kreatywnych, co stwarza ogromne możliwości znalezienia zatrudnienia w wielu instytucjach medialnych, społecznych, kulturalnych itp., jest zatem szansą na zapewnienie poczucia zawodowego spełnienia, także na płaszczyźnie finansowej. Jestem przekonany, że zdobyte podczas studiowania dziennikarstwa wiedza i umiejętności będą wysoko pozycjonować Państwa na rynku pracy, zmieniającym się na skutek uwarunkowań epidemiologicznych i informatyczno-technicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że zawód dziennikarza czy specjalisty w zakresie komunikowania społecznego zapewni Państwu - w pewnym oczywiście stopniu - możliwość działalności zawodowej w trybie zdalnym, a zatem bezpiecznej dla zdrowia.Szczegółowe informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie uczelni:  ppuz.edu.pl ppuz.edu.pl ppuz.edu.pl ppuz.edu.pl

Pismo do absolwentów szkół średnich.pdf