Katalog on-line

Katalog on-line

Wolne Lektury

FunEnglish.pl

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

 
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
mkwc-logo.png
Liczba odsłon:1,906,824 Liczba wejść:113,297
stat4u

Napisz do nas

Pierwsze wzmianki o Bibliotece Publicznej zs. w Łopusznej pochodzą z roku 1938. Według artykułu z „Gazety Podhala” nr 25 z dnia 26.06.1938 r., pt. „Otwarcie Biblioteki Gminnej w Łopusznej”, 19 czerwca 1938 r. w szkole w Łopusznej, nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej, a wraz z tym, jak mówi autor art. „udostępnienie ludności książki pożytecznej, z którą przyjdą wiadomości, a z nimi i dobro materialne”. Inicjatorem jej założenia była Szkoła Podchorążych Rez. Dywizji Podhalańskiej, która przekazała dla biblioteki 349 książek. Jak wynika z cyt. artykułu, założenie biblioteki uchwaliła Rada Gminna. Środkami finansowymi na zakup książek wspomogła bibliotekę Rada Gminna, Wydział Powiatowy, a Inspektorat Szkolny Nowotarski zakupił dla nowo powstałej instytucji 88 pozycji książkowych.

Według dokumentacji będącej w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej, oficjalnie za datę jej założenia należy przyjąć rok 1949.

Początkowo, biblioteka działała przy Urzędzie Gminy w Łopusznej i nosiła nazwę Gminnej Biblioteki w Łopusznej. Mieściła się w budynku Urzędu Gminy (budynek „Państwa Ligockich ze dworu”, obecnie budynek stacji doświadczalnej). Bibliotekę prowadziła Pani Irena Jakubiec, która była sekretarką w Gminie Łopuszna.

W 1951 roku wybudowana została Remiza OSP , do której najprawdopodobniej w roku 1955 została przeniesiona Biblioteka. W związku ze zmianami administracyjnymi w 1954 r. gminy przestały istnieć, powstały gromadzkie rady narodowe i wtedy też nastąpiła zmiana nazwy biblioteki na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Łopusznej. Mieściła się ona w budynku Remizy OSP. W remizie działała również świetlica, prowadzona przez pracownika biblioteki. W świetlicy organizowane były różne imprezy kulturalne. W roku 1972 biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Ośrodka Kultury w Łopusznej i tutaj mieści się do dnia dzisiejszego. Zmiany administracyjne w kraju spowodowały zmiany nazwy biblioteki na: Bibliotekę Publiczną Gminy Łopuszna, Bibliotekę Publiczną Gminy Nowy Targ z siedzibą w Łopusznej, a obecna pełna nazwa biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.

Osobami prowadzącymi bibliotekę w latach 1955-2005 były: Anna Rusnak, Romana Stiefel, Stanisława Szewczyk, Czesława Ligęza.

Od listopada 2005 r. kierownikiem Gminnej Biblioteki jest Maria Bednarczyk. W Bibliotece od roku 1983 pracuje także starszy bibliotekarz Alina Nenko.


Gromadzony księgozbiór biblioteki przez te wszystkie lata znacznie się powiększył. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej posiada bogaty księgozbiór liczący (2008 r.) około 13 tys. książek, są to: literatura piękna, lektury, encyklopedie, słowniki, leksykony, wydawnictwa multimedialne. Biblioteka prenumeruje także czasopisma.

Gminna Biblioteka, jako instytucja dostępna dla wszystkich mieszkańców, nie tylko gromadzi i udostępnia zgromadzone zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, upowszechnia czytelnictwo książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych, ale także realizuje usługi informacyjne dla potrzeb lokalnej społeczności oraz współpracuje ze Szkołą Podstawową i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Oprócz podstawowej działalności biblioteka wprowadza nowe formy pracy jak: spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne.

Prowadząc akcję „Cała Polska czyta dzieciom” organizuje cotygodniowe spotkania z dziećmi.

W roku 2007 Gminna Biblioteka po raz pierwszy zorganizowała Gminny Konkurs Czytelniczy „Czy znasz te książki”, a w roku 2008 „Gminny Konkurs Pięknego Czytania”. Uczestnikami konkursów były dzieci i młodzież naszej gminy.

Gminna Biblioteka wraz z podległymi filiami chcąc nadążyć za duchem czasu staje się głównym ośrodkiem wiedzy, doświadczeń i informacji.

Gminnej Bibliotece Publicznej podlega 12 filii bibliotecznych, w następujących miejscowościach Gminy Nowy Targ: Harklowa, Gronków, Krempachy, Nowa Biała, Ostrowsko, Waksmund, Ludźmierz, Rogoźnik, Krauszów, Lasek, Pyzówka, Klikuszowa.

Z najnowszej historii: 25 kwietnia 2010 roku, uchwałą Rady Gminy Nowy Targ, siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej została przeniesiona do Waksmunda, do odremontowanych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeń w starej szkole.