Katalog on-line

Katalog on-line

Wolne Lektury

FunEnglish.pl

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

 
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
mkwc-logo.png
Liczba odsłon:1,608,621 Liczba wejść:99,160
stat4u

Napisz do nas

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  z siedzibą w Waksmundzie pod adresem:

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie,
ul. Kościelna 8,34-431 Waksmund.

Inspektor ochrony danych:
Renata Chryc, dane kontaktowe: 18 2634409

Celem przetwarzania danych jest:
promowanie działań związanych z upowszechnianiem czytelnictwa, wspomaganiem kształcenia, kształtowaniem kultury społeczeństwa i realizacją usług informacyjnych.
poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania:
zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119  z 4.05.2016r.),
Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 24.05.2018r. poz. 1000).

Zebrane dane będą przechowywane do:
 momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane:
podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu gbp-waksmund.pl

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Waksmund, 25.05.2018r.
Maria Bednarczyk